Thoracic Intramedullary Schwannoma Accompanying by Extramedullary Beads-Like Daughter Schwanommas.
Kyeong Sik Ryu, Ki Yeol Lee, Hong Jae Lee, Chun Kun Park
J Korean Neurosurg Soc. 2011;49(5):302-304.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2011.49.5.302
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Spinal intramedullary schwannomas—report of a case and extensive review of the literature
V. M. Swiatek, K.-P. Stein, H. B. Cukaz, A. Rashidi, M. Skalej, C. Mawrin, I. E. Sandalcioglu, B. Neyazi
Neurosurgical Review.2021; 44(4): 1833.     CrossRef
A Novel Classification and Its Clinical Significance in Spinal Schwannoma Based on the Membranous Hierarchy
Zong Xin, Berdimyrat Orazmyradov, Junjie Li, Qiang Zhou, Lin Peng, Hong Li, Lei Chen, Zhijian Weng, Linyong Shi, Liyi Ma, Songtao Qi, Yuntao Lu
Neurosurgery.2020; 87(6): 1206.     CrossRef
Intramedullary Schwannoma of Cervical Spinal Cord Presenting Inconspicuous Enhancement with Gadolinium
Li Ming Dai, Yong Qiu, Bo Cen, Jing Lv
World Neurosurgery.2019; 127: 418.     CrossRef
Magnetic Resonance Imaging Features of Intramedullary Schwannomas
Lu Gao, Bing Sun, Fang Han, Yingying Jin, Jiawen Zhang
Journal of Computer Assisted Tomography.2017; 41(1): 137.     CrossRef
Intramedullary schwannoma of conus medullaris with syringomyelia
Mete Karatay, Ender Koktekir, Yavuz Erdem, Haydar Celik, Idris Sertbas, Mehmet Akif Bayar
Asian Journal of Surgery.2017; 40(3): 240.     CrossRef
A purely midline ventral schwannoma mimicking a meningioma in the thoracic spine resected via costotransversectomy
Hsiang-Yi Hung, Tzu-Yung Chen, Ming-Hsun Li, Shin-Yuan Chen, Sheng-Tzung Tsai
Tzu Chi Medical Journal.2014; 26(3): 141.     CrossRef
Clinical features and surgical outcomes of intramedullary schwannomas
Tao Yang, Liang Wu, Xiaofeng Deng, Chenlong Yang, Yulun Xu
Acta Neurochirurgica.2014; 156(9): 1789.     CrossRef